Đóng trăm triệu để chuyển mục đích sử dụng đất khi tách thửa?

Hỏi: Tôi đang làm thủ tục tách thửa cho các con trong gia đình. Khi làm hồ sơ nhân viên phòng địa chính huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nói tôi phải nộp số tiền nhiều đến mấy trăm triệu đồng để chuyển mục đích sử dụng trước khi tách thửa.

Trong khi đó khi bìa đỏ của tôi ghi nội dung là đất ở + đất vườn, thời hạn sử dụng lâu dài. .

Vậy xin luật sư hỗ trợ giúp. Xin cảm ơn!

chanhphamduc69@…

phanchiatachthuadat 9d98
Đóng trăm triệu để chuyển mục đích sử dụng đất khi tách thửa?

Trả lời:

Trong thư ông không nêu cụ thể hình thức sử dụng đất, mục đích tách thửa, diện tích đất và số tiền thuế phải nộp nên chúng tôi hỗ trợ như sau:

Trong diện tích đất của ông Chánh có đất vườn nên khi tách thửa có làm chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở thì ông Chánh phải nộp tiền sử dụng đất theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất. 

– Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 – Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Luật sư Lê Thị Phương Uyên 

Công ty luật TNHH Đất Luật

                                                                          

Theo CafeLand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *